Casa de Baile Rueda de Casino Karikavõistluste võistlustingimused:

1. VÕISTLUSETAPID

 • Võistlusetapid toimuvad suurematel CdB poolt korraldatavatel pidudel. Infot etapi toimumise kohta saab käesolevalt kodulehelt või www.tantsukeskus.ee kodulehelt.
 • Iga etapp on eraldiseisev võistlus, mille jooksul selgitatakse välja etapi paremusjärjestus.
 • Iga võistlusetapi eest jagatakse karikavõistluste punkte vastavalt punktitabelile.
 • Hooaja lõikes kogutud punktide alusel tekib hooaja paremusjärjestus.

2. VÕISTLUSTE REEGLID

 • Võistlustel saab osaleda paarina (mees ja naine), et rueda ring oleks tasakaalus. Osalemine ja punktide jaotamine on individuaalne s.t. paarid lähevad Rueda vältel segamini ning võistluse registreerunud paarilised ei ole üksteisega läbi võistluse seotud.
 • Osaleda võivad kõik soovijad. Eelnev registreerumine ei ole vajalik.
 • Tantsitakse Salsa Rueda de Casino´t.
 • Rueda juht on Casa de Baile tantsukeskuse poolt ning ei osale võistlejana.
 • Rueda juht hüüab välja erinevaid käsklusi ning kõik võistlejad peavad need järgi tegema. Võistluspaar, kes täidab käsklust valesti, teeb vea kombinatsioonis või teeb mingi muu vea, peab ringist lahkuma.
 • Rueda käiku jälgib rueda juht ning ringiväline Casa de Baile esindaja. Nendel mõlemal on õigus võistluspaare võistluselt eemaldada.
 • Võistluspaari välja arvamine ja võistluspaari definitsioon:
  • võistluspaariks loetakse meest ja naist, kes vea tegemise hetkel koos tantsivad (N: käsklus dame - kui mees astub järgmise tüdruku juurde, kuid ei suuda teda õigel ajal õigele poole viia, loetakse võistluspaariks meest ja tüdrukut, kelle juurde ta astus.) 
  • kui viga tekib hetkel, kus ei ole võimalik määrata, kellega vea teinud mees/naine hetkel paaris on, siis loetakse võistluspaariks meest ja naist, kes alustasid koos välja hüütud kombinatsiooni tegemist. (N: käsklus zero - kui mees hakkab zero asemel tegema ocho´t, loetakse tema paariliseks naist, kellega ta oli paaris kombinatsiooni väljahüüdmise hetkel)
 • Võistluspaari väljaarvamisel peavad ringist alati lahkuma 2 paarilist (mees ja naine). See lisab võistlusele ka õnnefaktori, kus ei piisa vaid parim olemisest, vaid ka paarilise tehtud viga võib kaasa tuua ringist lahkumise. See annab häid võiduvõimalusi kõigile osalejatele;)
 • Võistlusest võib välja arvata ka mitu paari korraga, kui mitu paari korraga teeb vea. Seda kuni 6 paari järgi jäämiseni.
 • Viimased 6 paari (s.h. Rueda juhi paar) peavad võistluselt lahkuma ühekaupa. Kui korraga teeb vea rohkem kui 1 paar, siis ei arvata neid võistluselt välja.
 • Rueda juhti ja tema paarilist ei arvata vea korral võistluselt välja. Tehku palju vigu tahavad;)
 • Kui võistlejate poolt tehtud viga on tingitud Rueda juhist (juht teeb valed sammud ning jääb võistlejale ette vms), siis ei arvata võstluspaari ringist välja.
 • Kui võistlejad teevad vea, kuna ei kuulnud Rueda juhi käsklust, siis arvatakse nad ringist välja v.a. juhtudel, kus 3 või enam võistlejapaari ei kuule käsklust. 
 • Vaidluste korral on lõplik otsustusõigus Rueda juhil ning tema otsus edasikaebamisele ei kuulu. 
 • Punkte jagatakse vastavalt punktitabelile.